Torpet Annas Lycka

under Sandvik i 3. Tredje Roten

Raserat. Skylt 3S1.