Torpet Tolagärdet

under Pålstorp i 4. Fjärde roten

Inga lämningar. Troligt läge nära Krösekullen.