Torpet Angsjön Kalles

under Kärrbogärde Mellomgården i 5. Femte Roten

Villa och lada.