Torpet Grästorp / Skulpes

under Vässenbo i 6. Sjätte Roten

Numera villabyggnad.