Torpet Ekes

under Sörbogården i 1. Första Roten

Raserat. Skylt 1SÖ2.