Gården Hagtorsslätt

under 2. Andra Roten

Hagtorsslätt.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Hagtorslätt, år 1567.

Andra förekommande former är bl.a. Fagtorslett, Hactorslett, Hautorslett, Hägsterslädt, Hagarslätt. Namnet antingen från växtnamnet hagtorn, eller det fornsvenska mansnamnet Haghtorn.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.