Gården Lycke

under 1. Första Roten

Lycke.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Löker, år 1546.

I lantmäterihandlingar från 1760 omnämnt som Lycke Påstgård.

Namnet från fornsvensk böjningsform ”lykkio” för åker-, ängs-lycka.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.