Torpet Vitalycka

under Dalen Västergården i 4. Fjärde roten

Raserat, grundrester.