Torpet Hultet / Hultaberg

under Ingared Nolgård i 6. Sjätte Roten

Soldatstom 1156, gott skick.