Torpet Ellas

under Järnholmen i 2. Andra Roten

Sommarstuga.