Gården Skattegården

under 1. Första Roten

Skattegården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Skattegården år 1660.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.