Torpet Udden

under Hulkås i 5. Femte Roten

Se Ormås.