Torpet Blomsters

under Vässenbo i 6. Sjätte Roten

Jordkällare kvar.