Soldattorpet Åsbergs

under Hästeryd i 1. Första Roten

Soldatstom 1160. Torpet utbyggt till villa.