Gården Bäck

under 3. Tredje Roten

Bäck.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Beck, år 1546.

Ligger vid en bäck.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.