Torpet Kestis Lycka

under Hallen i 4. Fjärde roten

KESTIS HALLEN 1:2 På en plats på gården Hallen som kallas "Kestis löcka" har legat en backstuga. Här har bott en änka med sina två barn. Skylt 4HA2.