Torpet Blåsses / Sandkullen

under Grimbo i 4. Fjärde roten

Nära Dalen Västergård - Blåsses. Skylt 4G2.