Gården Ödehemmanet Sandvik / Röhult

under 8. Ödehemman

När bönderna i Hemsjö skulle få sin del av kronoallmänningen Lärkeskog, vid dess uppdelning, på 1790-talet, inkom majoren Vollrath Tham på Hjälmared, med krav på tilldelning. Anledningen var att han var ägare av ett öde skattehemman, ej utdömt, vid namn Sandvik, beläget i Hemsjö.

Det är ej klarlagt när det blev ett ödehemman, men enligt Lantmäteriets kartor finns Hemsjö i fastighetsbeteckningen långt in på 1900-talet. Det är inte heller klarlagt varför de som bodde på stället inte fördes i Hemsjös kyrkoböcker, utan i böckerna för Alingsås landsförsamling. Där har det benämnts både som ”Sandvik” och ”Röhult , Sandvik kallat”.

I området finns ett flertal lämningar. Här har förmodligen även funnits ett torp vid namn Röhult.