Gården Nolbogården

under 1. Första Roten

Nolbogården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Nolbogård, år 1685.

I tiondelängder år 1615 finns namnet Oluff Nolbo (Nordbo)

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.