Gården Hulskog

under 3. Tredje Roten

Hulskog.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Holskog, år 1546.

Namnet från fornsvenskans ord för håla, hola (hula). Gården ligger nedanför höjder.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.