Torpet Solberget

under Bergagården i 1. Första Roten