Torpet Hultes torp

under Hultebacka i 6. Sjätte Roten

Raserat. Skylt 6H7.