Gården Bokö

under 6. Sjätte Roten

Bokö.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Öna, år 1647. Senare förekommande namn: Öhnna 1650, Öhna och Bockö 1725.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.