Torpet Hagatorpet

under Slävik i 2. Andra Roten

Gott skick.