Torpet Alemaden

under Hulkås i 5. Femte Roten

Skylt 5H4.