Gården Dalen Västergården

under 4. Fjärde roten

Dalen Västergården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Dalen, år 1585. Dalen Västergården nämndes först som Wästredahlenn, år 1660.

Omnämnt i tiondelängder som Wester 1615, och Westredalen 1629.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.