Gården Västerbodarne

under 2. Andra Roten

Västerbodarne.

År 1532 omnämnt som Boo. Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Skarpebo, år 1546.

Andra namnformer är t.ex. Skarpabo 1572, Boane 1638, Wästerboande 1685, Wästre Bodanne 1690. Jfr Österbodarna.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.