Gården Hästeryd

under 1. Första Roten

Hästeryd.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Hesterÿd, år 1546. Tidigare än så är omnämnanden i medeltida brev från 1398 (Hästrydh) och 1412 (Hästriidh). Namnets 1:a led häst, samt andra ledet ryd, röjning.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.

Hästeryd är det ortnamn i Hemsjö som är tidigast belagt. År 1398 omnämns Hästeryd i ett medeltida brev och även ytterligare ett medeltida brev 1412. Namnets förled är besläktat med det germanska ordet ”hestr” för lövträd. Man kan jämföra med ortnamnen Hestra och även franskans ”hêtre”= trädets bok. Slutändelsen är -ryd i betydelsen röjning. Betydelsen är då alltså röjning i lövskog. Den i ”Ortnamnen i Älvsborgs län” framlagda förklaringen att förleden skulle hänga ihop med ordet häst är knappast trolig. Det är första gången en gård eller by i Hemsjö namnges i skriftligt dokument.

Källa: Ingrid Ohlson