Gården Grimbo

under 4. Fjärde roten

Grimbo.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Grimsbo, år 1572.

Namnet härstammar troligen från det gamla mansnamnet Grim.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.