Torpet Brattås

under Skattegården i 1. Första Roten

Oklart läge, anges mycket ungefärligt.