Torpet Käckes / Geddas

under Västerbodarne i 2. Andra Roten

Soldatstom 1158. Villa.