Gården Hallen

under 4. Fjärde roten

Hallen.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Hall, år 1593.

Namnet är bestämd form av ordet hall, ”häll”, ligger vid berg.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.