Soldattorpet Ljungdals

under Lida i 3. Tredje Roten

Soldatstom 1167, fallfärdigt. 2020 påbörjades restaurering.