Torpet Skräddare Fredriks

under Sörbogården i 1. Första Roten

Villa.