Torpet Solhälla / Tors / Toles

under Kärrbogärde Övergården i 4. Fjärde roten

Jordkällare.