Torpet Magnusa Britta / Segerlinds källare

under Pålstorp i 4. Fjärde roten

Fin jordkällare. Skylt 4PÅ4.