Torpet Lumpalyckan

under Ingared Sörgård i 6. Sjätte Roten

Antaget läge.