Torpet Packes

under Hultebacka i 6. Sjätte Roten

Jordkällare. Skylt 6H4.