Torpet Stuves

under Nolbogården i 1. Första Roten

Inga lämningar.