Torpet Suntlers

under Vässenbo i 6. Sjätte Roten

Rester av grund och källare. Skylt 6V2.