Torpet Blomsters

under Lycke i 1. Första Roten

Raserat. Jordkällare finns kvar.