Torpet Kärringas / Huldal / Judes

under Finnatorp i 5. Femte Roten

Skylt 5F2.