Torpet Stenlid

under Slävik i 2. Andra Roten

Villa.