Gården Åsen

under 4. Fjärde roten

Åsen.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Åssenn, år 1572.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.