Gården Slävik

under 2. Andra Roten

Slävik.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Sledwÿek, år 1546.

En mängd olika varianter finns av namnet. Bl.a. Slewick, Släauick, Slädeuÿk, Sledeuich, Släffuick.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.