Torpet Tjärebennis

under Runnshult i 5. Femte Roten

Raserat. Skylt 5R2.