Torpet Nolhagen 1:10

under Hulkås i 5. Femte Roten

Villa.