Torpet Solvedens kraftstation

under Intressanta platser i 7. Övrigt