Torpet Blåsås

under Kärrbogärde Mellomgården i 5. Femte Roten

Stuga och lada.