Gården Edshult

under 3. Tredje Roten

Edshult.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Essaalth, år 1546.

Namnet bildat av ”ed”, passage utmed vatten, och att gården ligger i lövskog, ”hult”.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.